HARMONIJA LICA

Još su Stari Grci definirali ljepotu kao izraz božanske harmonije.

Čini se da ljepota ipak nije subjektivan pojam već da svi, pa čak i vrlo mala djeca jednako reagiramo na nju.

U pokušaju da shvate taj fenomen znanstvenici su napravili brojne analize i došli do zaključka da iza svega stoji matematika ili točnije Zlatni omjer.

harmonija lica 01

Naime kad su omjeri pojedinih proporcija takvi da tvore phi 1.618 (Fibonacci-jev niz), a to je u prirodi vrlo učestalo, govorimo o Božanskom tj.savršenom omjeru. Promatranje takvog predmeta ili lica stvara nam osjećaj ugode koji definiramo kao doživljaj ljepote.

harmonija lica 02

Upravo to je kvaliteta liječnika estetičara: Imati osjećaj za ljepotu, tako da uz minimalne korekcije vrati licu i osmjehu sklad i harmoniju.

harmonija lica 03