NEUROMODELATORI

Po definiciji su to supstance koje utječu na aktivnost neurona.

Prirodni neuromodulatori su dopamin, serotonin, histamin.

U medicini se koriste razni neuromodulatori među ostalim i botulinun toxin i to u liječenju strabizma, blefarospazma, UMN sindroma, inkontinencije, tretmanu bruksizma, pretjeranog znojenja, a sve više i u tretmanu bora.

Kad se botulinum toxin injektira u malim količinama inhibira otpuštanje acetilkolina i time neuron slabije stimulira mišić uslijed čega je on opušteniji i tako se postiže željeni učinak.

neuromodelatori

MAKEOVER

u samo 1 posjeti!
make_over
saznajte više…